Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Ponuka jazykových kurzov


Stiahnite si školský poriadok

Ďalšie informácie nájdete na stránke Jazykovej školy Trenčín www.sjstrencin.sk

Letné kurzy angličtiny s Peartree Language School Cardiff:
ponuka pre dospelých
ponuka pre deti a mládež do 18 rokov

postrehy zo štúdia v roku 2016: dospelí, deti