Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Ponuka jazykových kurzov v šk. roku 2020/2021:


anglický jazyk (základný, stredný, vyšší, prípravný na štátnu jazykovú skúšku) základný kurz
stredný kurz
vyšší kurz  
prípravný kurz na všeobecnú ŠJS
nemecký jazyk základný kurz 1. a 2. ročník
vyšší kurz 6. ročník
konverzačný kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých a pokročilých
francúzsky jazyk základný kurz 1. ročník
japonský jazyk základný kurz 1 ročník
španielsky jazyk základný kurz 2. ročník, stredný kurz 3. ročník
ruský jazyk základný kurz 2. ročník
slovenský jazyk pre cudzincov základný kurz 1. ročník
DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM
Ponúkame štúdium pre poslucháčov, ktorí nemôžu pravidelne navštevovať kurzy, sú v zahraničí alebo chcú študovať vo svojom individuálnom čase.
Poslucháč je zaradený do kurzu podľa svojej jazykovej úrovne a s lektorom komunikuje cez email a skype.

Vysvetlenie k názvom jednotlivých kurzov:
rok štúdia kurz ročník úroveň SERR
1 základný 1 A1
2 2 A2
3 stredný 1 B1
4 2 B2
5 vyšší 1 B2
6 2 C1
7 prípravný na štátnu jazykovú skúšku C1 - C2

Stiahnite si školský poriadok

Ďalšie informácie nájdete na stránke Jazykovej školy Trenčín www.sjstrencin.sk

Letné kurzy angličtiny s Peartree Language School Cardiff:
ponuka pre dospelých
ponuka pre deti a mládež do 18 rokov

postrehy zo štúdia v roku 2016: dospelí, deti