Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

  Ponuka jazykových kurzov v šk. roku 2018/2019:


anglický jazyk (základný, stredný, vyšší, prípravný na štátnu jazykovú skúšku)
Učebné osnovy:
základný kurz 1.A žiaci, 1.B
2.A žiaci, 2.B, 2.C, 2.E,
stredný kurz 3.A žiaci, 3.B, 3.C, 3.E
4.A žiaci, 4.B,C, 4.E
vyšší kurz 5.A 6.B,E  
prípravný kurz na všeobecnú ŠJS
nemecký jazyk (stredný)
Učebné osnovy:
stredný kurz 4.A
konverzačný kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých a pokročilých
DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM
Ponúkame štúdium pre poslucháčov, ktorí nemôžu pravidelne navštevovať kurzy, sú v zahraničí alebo chcú študovať vo svojom individuálnom čase.
Poslucháč je zaradený do kurzu podľa svojej jazykovej úrovne a s lektorom komunikuje cez email a skype.

Vysvetlenie k názvom jednotlivých kurzov:
rok štúdia kurz ročník úroveň SERR
1 základný 1 A1
2 2 A2
3 stredný 1 B1
4 2 B2
5 vyšší 1 B2
6 2 C1
7 prípravný na štátnu jazykovú skúšku C1 - C2

Stiahnite si školský poriadok

Ďalšie informácie nájdete na stránke Jazykovej školy Trenčín www.sjstrencin.sk

Letné kurzy angličtiny s Peartree Language School Cardiff:
ponuka pre dospelých
ponuka pre deti a mládež do 18 rokov

postrehy zo štúdia v roku 2016: dospelí, deti