Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Prihlásenie na štúdium

Stiahnite si Prihlášku na štúdium

Prihlášku na štúdium je potrebné odovzdať aj s dokladom o zaplatení zápisného a školnéhoŠtudenti vysokých škôl odovzdajú aj potvrdenia na uznanie študentskej zľavy. Poslucháči, ktorí už kurz navštevujú a chcú v štúdiu pokračovať v ďalšom školskom roku, sa zapíšu u svojho vyučujúceho a odovzdajú mu doklad o zaplatení, nemusia už prísť zvlášť na zápis, ani odovzdávať prihlášku. Na nové prihlásenie do vyššieho ročníka (2. - 6. a prípravného na štátnu jazykovú skúšku) je potrebné absolvovať postupovú skúšku.

Ak nemôžete prísť na zápis, prihlášku a potvrdenie o zaplatení môžete poslať aj poštou alebo e-mailom spolu s informáciou, ktorý kurz podľa predbežného rozvrhu hodín by ste chceli navštevovať.

Prihlášky na štúdium do už otvorených kurzov prijímame aj počas školského roka.

Termíny zápisu na 2019/2020: 

Púchov: 25.6. 15:30 - budova Gymnázia v Púchove

Pov. Bystrica: 24.6., 25.6., 26.6., 27.6. - zborovňa Jazykovej školy č. 47, 46 - budova Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici


Postupové skúšky
 

Na nové prihlásenie do vyššieho ročníka (2. - 6. a prípravného na štátnu jazykovú skúšku) je potrebné absolvovať postupovú skúšku. Poslucháči jazykovej školy, ktorý prospeli v predchádzajúcom školskom roku, postupovú skúšku nerobia. Individuálny termín postupovej skúšky si môžete dohodnúť na 0911/128816, alebo na sjspb@sjspb.sk

Na postupový test je potrebné prihlásiť sa vopred. Stiahnite si Prihlášku na postupové skúšky

Termíny postupových testov pre školský rok 2019/2020:
Púchov: 25.6.2019, 15:00 - budova Gymnázia v Púchove
Pov. Bystrica: 24.6.2019, 15:00 - budova Obchodnej akadémie v Pov. Bystrici


Štátne jazykové skúšky

Prihlášku na štátnu jazykovú skúšku v jesennom termíne treba odovzdať do 16. septembra 

Prihlášku na štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne treba odovzdať do 31. marca 

Stiahnite si Prihlášku na štátnu jazykovú skúšku

Viac informácií o štátnych skúškach nájdete tu.

Informácie na 0911/128816 (Mgr. Valjašková)