Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 44 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Běla Kaduková 
Zástupkyňa riaditeľky: ANJ, NEJ Mgr. Jana Valjašková sjspb@sjspb.sk 0911/128816
Učitelia: ANJ Mgr. Katarína Kopšíková katarina.kopsikova@sjstrencin.sk
ANJ PhDr. Miroslava Hamárová hamarova@sjspb.sk

ANJ Mgr. Marcela Trebulová
ANJ PaedDr. Lena Slaziníková slazinikova@sjspb.sk
042/4322235, kl. 32
ANJ Mgr. Alena Tenzerová
ANJ, RUJ Mgr. Zuzana Šandorová sandorova@sjspb.sk 042/4322235, kl. 35
NEJ Mgr. Ivana Grbalová
NEJ Mgr. Katarína Drápalová
ŠPJ Mgr. Zuzana Holincová
JAP, ANJ Mgr. Mária Nemčeková
Prevádzkoví zamestnanci: Magda Kaniaková

IČO školy: 34074953
DIČ školy: 2021265378

Stiahnite si Pracovný poriadok
Stiahnite si Prevádzkový poriadok

Ďalšie informácie nájdete na stránke Jazykovej školy Trenčín www.sjstrencin.sk