Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 44 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Běla Kaduková 
Zástupkyňa riaditeľky: ANJ Mgr. Jana Valjašková sjspb@sjspb.sk 0911/128816
Učitelia: ANJ Mgr. Katarína Kopšíková katarina.kopsikova@sjstrencin.sk
ANJ Mgr. Lucia Krúpová lucia.krupova@sjstrencin.sk

ANJ,
SLJ
PaedDr. Monika Hrenáková monika.hrenakova@sjstrencin.sk
ANJ Mgr. Miroslava Cigániková miroslava.ciganikova@sjstrencin.sk
ANJ Mgr. Lucia Kulihová lucia.kulihova@sjstrencin.sk
NEJ Mgr. Katarína Drápalová
NEJ Mgr. Ivana Grbalová
NEJ Mgr. Martina Andrášková
ŠPJ Mgr. Lucie Krasňanová
ŠPJ Natália Garcia Bieliková
ANJ
Mgr. Mária Rišková
RUJ,
UKJ
Iryna Turičíková
ANJ Mgr. Beáta Hajasová
Prevádzkoví zamestnanci: Magda Kaniaková

IČO školy: 34074953
DIČ školy: 2021265378

Stiahnite si Pracovný poriadok
Stiahnite si Prevádzkový poriadok

Ďalšie informácie nájdete na stránke Jazykovej školy Trenčín www.sjstrencin.sk