Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 44 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Běla Kaduková 
Zástupkyňa riaditeľky: ANJ, NEJ Mgr. Jana Valjašková sjspb@sjspb.sk 0911/128816
Učitelia: ANJ Mgr. Katarína Kopšíková katarina.kopsikova@sjstrencin.sk
ANJ Mgr. Viera Vongrejová

ANJ Mgr. Marcela Trebulová
ANJ Mgr. Miroslava Cigániková
ANJ PaedDr. Monika Hrenáková
ANJ Mgr. Lucia Kulihová
RUJ Mgr. Anna Jančová
NEJ Mgr. Ivana Grbalová
NEJ Mgr. Katarína Drápalová
ŠPJ Mgr. Zuzana Holincová
JAP, ANJ Mgr. Mária Nemčeková
SLJ Mgr. Jozef Šujak
SLJ Mgr. Ivana Cigániková
ANJ Ing. Jana Macková
Prevádzkoví zamestnanci: Magda Kaniaková

IČO školy: 34074953
DIČ školy: 2021265378

Stiahnite si Pracovný poriadok
Stiahnite si Prevádzkový poriadok

Ďalšie informácie nájdete na stránke Jazykovej školy Trenčín www.sjstrencin.sk