Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

 

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk  Jazyková škola v Považskej Bystrici bola otvorená 01. 09. 1990 ako súčasť Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Dodnes sídlime v budove Obchodnej akadémie. Od 1. 9. 2011 sme súčasťou Jazykovej školy Trenčín. Poskytujeme kvalitné a kvalifikované jazykové vzdelávanie poslucháčom všetkých vekových kategórií za veľmi výhodnú cenu. Ponúkame Vám aj možnosť absolvovať štátne jazykové skúšky.  

Vyučujeme aj v Púchove v budove Gymnázia v Púchove

V školskom roku 2021/2022 ponúkame jazykové kurzy

                    angličtina     (aj konverzácia, obchodná angličtina a kurz pre žiakov ZŠ, kurz pre seniorov,                                              prípravný kurz na skúšky TOEFL, prípravný kurz na štátne jazykové skúšky)        

                    nemčina     

                    španielčina

                    francúzština

                    ruština

                    slovenčina pre cudzincov (Slovak Language for Foreigners)

                    japončina

                    taliančina

V prípade záujmu otvárame aj špeciálne kurzy pre firmy a organizácie.

Zaneprázdnení a svetobežníci majú u nás možnosť diaľkového alebo kombinovaného štúdia.