Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

 

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk  Jazyková škola v Považskej Bystrici bola otvorená 01. 09. 1990 ako súčasť Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Dodnes sídlime v budove Obchodnej akadémie. Od 1. 9. 2011 sme súčasťou Jazykovej školy Trenčín. Poskytujeme kvalitné a kvalifikované jazykové vzdelávanie poslucháčom všetkých vekových kategórií za veľmi výhodnú cenu. Ponúkame Vám aj možnosť absolvovať štátne jazykové skúšky.  

Vyučujeme aj v Púchove v budove Gymnázia v Púchove

V školskom roku 2019/2020 ponúkame jazykové kurzy

                    angličtina     (aj konverzácia, obchodná angličtina a kurz pre žiakov ZŠ, kurz pre seniorov,                                              prípravný kurz na skúšky TOEFL, prípravný kurz na štátne jazykové skúšky)        

                    nemčina     

                    španielčina

                    francúzština

                    ruština

                    slovenčina pre cudzincov (Slovak Language for Foreigners)

                    japončina

V prípade záujmu otvárame aj špeciálne kurzy pre firmy a organizácie.

Zaneprázdnení a svetobežníci majú u nás možnosť diaľkového alebo kombinovaného štúdia.