Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk
Zmeny vyučovania:

Zmeny učební počas maturitného týždňa na OA a Gymnáziu:
Prosíme poslucháčov, aby nevyrušovali maturantov

27.5. pondelok:
7.A - Mgr. Valjašková - učebňa 07
2.C, 2.B - PhDr. Hamárová - učebňa P14
4.A - Mgr. Kopečný - učebňa 04
4.A nemčina - Mgr. Drápalová - učebňa P13
28.5. utorok:
2.A - Mgr. Šandorová - učebňa 07
3.C - PaedDr. Slaziníková - učebňa P13
vyučovanie v Púchove v budove E (škôlka)
29.5. streda:
2.C, 1.B - PhDr. Hamárová - učebňa P14
4.A - Mgr. Kopečný - učebňa 04
3.B - Mgr. Kopečný - učebňa P13
4.B - Mgr. Jarošová - učebňa 07
30.5. štvrtok:
2.A - Mgr. Šandorová - učebňa 07
1.A - Mgr. Kopečný - učebňa P13
6.B - Mgr. Kopečný - učebňa 43
3.A, 5.A - PhDr. Hamárová - učebňa P14
4.C - PhDr. Rusňáková - učebňa 42


Na letné kurzy angličtiny v Cardiffe 2019 sa môžete prihlásiť do konca februára:
ponuka pre dospelých
ponuka pre deti a mládež do 18 rokov
postrehy zo štúdia v roku 2016: dospelí, deti

DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM

Ponúkame štúdium pre poslucháčov, ktorí nemôžu pravidelne navštevovať kurzy, sú v zahraničí alebo chcú študovať vo svojom individuálnom čase.
Poslucháč je zaradený do kurzu podľa svojej jazykovej úrovne a s lektorom komunikuje cez email a skype.Kliknutím na logo sa dozviete viac o našom projekte:

Erasmus +


Môžete si u nás vyskúšať cvičný test na TOEIC certifikát. V prípade záujmu sa prihláste na sjspb@sjspb.sk alebo na 0911/128816
cena cvičného testu je 5,- €, test trvá 2 hodiny
Ponúkame Vám možnosť u nás zložiť medzinárodné skúšky TOEIC
Ponuky práce:
Hľadáme kvalifikovaného učiteľa talianskeho jazyka (na čiastočný úväzok)
Hľadáme kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka v Púchove (na čiastočný úväzok)
Hľadáme kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka v Považskej Bystrici (na čiastočný úväzok)
Hľadáme upratovačku/ča do Považskej Bystrice

Ochrana osobných údajov

 


Informácie : 0911/128 816, sjspb@sjspb.sk