Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk
Vyučovanie v školskom roku 2020/21 sa začína v týždni od 7.9.2020
podľa aktualizovaného rozvrhu hodín.


Všetkých záujemcov o štúdium prosíme, aby vyplnili prihlášku na štúdium, ak tak ešte neurobili (prihlášku potrebujeme mať aktuálnu každý školský rok).

Upozorňujeme poslucháčov, že povinnosť nosiť ochranné rúško v priestoroch školy trvá do 14.9.
Prosíme vás o odovzdanie vyplneného prehlásenia:
pre deti mladšie ako 18 rokov - vypĺňa zákonný zástupca
pre dospelých poslucháčov


Zmeny vyučovania:
4.B - PhDr. Hamárová si prekladá hodinu z 15.9. na 16.9.
(vyučovanie bude vonku mimo areálu školy)Stiahnite si náš školský poriadok

Informácie o postupových testoch a zápise nájdete v záložke PRIHLÁŠKY

DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM

Ponúkame štúdium pre poslucháčov, ktorí nemôžu pravidelne navštevovať kurzy, sú v zahraničí alebo chcú študovať vo svojom individuálnom čase.
Poslucháč je zaradený do kurzu podľa svojej jazykovej úrovne a s lektorom komunikuje online.Kliknutím na logo sa dozviete viac o našom projekte:

Erasmus +


Môžete si u nás vyskúšať cvičný test na TOEIC certifikát. V prípade záujmu sa prihláste na sjspb@sjspb.sk alebo na 0911/128816
cena cvičného testu je 5,- €, test trvá 2 hodiny
Ponuky práce:
Hľadáme kvalifikovaného učiteľa talianskeho jazyka (na čiastočný úväzok)
Hľadáme kvalifikovaného učiteľa francúzskeho jazyka (na čiastočný úväzok)

Ochrana osobných údajovInformácie : 0911/128 816, sjspb@sjspb.sk