Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

 

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk 

Príspevok na štúdium (školné) 2020/2021:

zápisné
(potrebné zaplatiť každý školský rok pri zápise)
školné 1. polrok
september - január (platba do 14.8.)
školné 2. polrok
február - jún (platba do 25.1.)
prepočet na 1 vyučovaciu hodinu poplatok za postupový test
4 vyučovacie hodiny týždenne DOSPELÍ 10,- € 135,- 135,- 1,94 € 3,30 €
ŠTUDENTI do 25 rokov 100,- 100,- 1,42 € 
3 vyučovacie hodiny týždenne DOSPELÍ 102,- 102,- 1,94 €
ŠTUDENTI do 25 rokov 75,- 75,- 1,42 €
2 vyučovacie hodiny týždenne DOSPELÍ 68,- 68,- 1,94 €
ŠTUDENTI do 25 rokov 50,- 50,- 1,42 €

Študentom vysokých škôl do 25 rokov (denné štúdium) bude uznaná študentská zľava po odovzdaní potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavkov na dieťa. Zľavu uznávame len v aktuálnom školskom roku.

Firmy a SZČO: ak budete chcieť zaplatiť zápisné a školné faktúrou, vyplňte prosím túto žiadosť a pošlite na e-mail janka.mikusovicova@sjstrencin.sk.

Poplatok za štúdium  je možné zaplatiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu:
                        IBAN:
SK1481800000007000506804 
variabilný symbol pre 2.polrok :    
Anglický jazyk:    102
Nemecký jazyk:  202
Francúzsky jazyk:  302
Španielsky jazyk:   402
Japonský jazyk 602
Ruský jazyk:  702
Slovenský jazyk pre cudzincov: 802

špecifický symbol:      02 pre kurzy v Považskej Bystrici
                                       
03 pre kurzy v Púchove
správa pre prijímateľa : meno a priezvisko poslucháča, trieda alebo ročník (ročník uvádzať nemusíte, ak ste ešte neabsolvovali postupovú skúšku)


Poplatky za individuálne kurzy a kurzy malých skupín aj s číslom účtu podnikateľskej činnosti nájdete tu:
https://jazykova-skola3.webnode.sk/lekcie/Štátne jazykové skúšky:


Poplatok za základnú štátnu jazykovú skúšku
: 90,- €
Poplatok za všeobecnú štátnu jazykovú skúšku: 100,- €
 
Poplatok za štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne je možné zaplatiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom do 31. marca, v jesennom termíne do 16.septembra na účet: 7000506804/8180
IBAN: SK1481800000007000506804 
variabilný symbol pre anglický jazyk: 1999
variabilný symbol pre nemecký jazyk: 2999
špecifický symbol:  02
správa pre prijímateľa : meno a priezvisko poslucháča, kód skúšky (AZ - angličtina základná, AV - angličtina všeobecná, NZ - nemčina základná, NV - nemčina všeobecná)
 
Na poplatok za štátnu jazykovú skúšku sa nevzťahuje študentská zľava.