Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Rozvrh hodín na školský rok 2023/2024

Upozorňujeme, že tento rozvrh hodín sa môže zmeniť s ohľadom na preferencie prihlásených poslucháčov a priestorové a personálne možnosti našej školy. Prosíme Vás, aby ste si ho ešte skontrolovali pred nástupom do školy.
 Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok  Piatok
 Anglický jazyk
 1. ročník 1.B (4h)
Krúpová
16:15-19:25
začiatok 11.9.
učebňa 44
1.E Púchov (3h)
Rišková
15:00-17:25
začiatok 12.9.
učebňa B351
1.A žiaci ZŠ (2h)
Krúpová
14:30-16:00
začiatok 13.9.
učebňa 59

1.C žiaci ZŠ (2h)
Miniariková
14:30-16:00
učebňa 50
 2. ročník 2.E Púchov (4h)
Hrenáková
15:00-18:10
začiatok 12.9.
učebňa B353
2.A žiaci ZŠ (2h)
Hrenáková
14:30-16:00
začiatok 13.9.
učebňa 31
2.B (2h)
Kulihová
16:15-17:45
učebňa 57
začiatok 13.9.
 3. ročník
3.E Púchov (4h)
Krúpová
15:00-18:10
začiatok 12.9.
učebňa C352
3.B (3h)
Cigániková M.
15:00-17:25
učebňa 49
začiatok 14.9.

3.A žiaci ZŠ (2h)
Krúpová
14:30-16:00
začiatok 7.9.
učebňa 30

3.C študenti (4h)
Valjašková
15:00-18:10
začiatok 7.9.
učebňa 43
 4. ročník 4.B (3h)
Hrenáková
15:00-17:25

začiatok 11.9.
učebňa 31

4.A žiaci ZŠ (2h)
Krúpová
14:30-16:00
začiatok 11.9.
učebňa 43
 5. ročník 5.B (3h)
Cigániková M.
15:30-17:55
začiatok 12.9.
učebňa 49
5.C (4h)
Krúpová
16:15-19:25
začiatok 7.9.
učebňa 44

5.E Púchov (4h)
Valjašková
15:00-18:10
učebňa B233
začiatok 12.9.
 6. ročník 6.B (4h)
Krúpová
16:15-19:25
začiatok 13.9.
učebňa 44

prípravný kurz na  štátnu jazykovú skúšku
7.A (3h)
prípravný kurz na štátnice
Valjašková
15:00-17:25

učebňa 43
začiatok 13.9.

 Konverzácia
  
 Obchodná angličtina
 Ruský jazyk
 3. ročník
 Francúzsky jazyk
 1. ročník
 Nemecký jazyk
 1., 2. a 4. ročník 1.A (3-h)
Andrášková
15:15-17:40
začiatok 18.9.
učebňa 60
2.A (4-h)
Drápalová
15:00-18:10
učebňa 49

začiatok 12.9.
učebňa 43
5.A (3-h)
Grbalová
15:00-17:25
učebňa 60

začiatok 13.9.

 Španielsky jazyk
 1.,2. ročník 1.A (3-h)
Krasňanová
16:30-18:55
začiatok 12.9.
učebňa 30
2.A (2-h)
Krasňanová
16:30-18:00
učebňa 30
kurz zatiaľ nie je naplnený

 Slovenský jazyk pre cudzincov - Slovak Language for ForeignersСловацкий язык
  1. ročník 1.A (2-h)
Šujak
16:30-18:00
kurz zatiaľ nie je naplnený


 Japonský jazyk
 1. ročník


_gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16758432-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();