Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Návrh rozvrhu hodín na školský rok 2024/2025

tento rozvrh je len návrhom, môže sa meniť s ohľadom na záujem poslucháčov a priestorové a personálne možnosti našej školy
 Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok  Piatok
 Anglický jazyk
 1. ročník 1.A žiaci ZŠ (2h)
14:30-16:00
1.E Púchov (3h)
15:00-17:25
1.B dospelí (4h)
Krúpová
16:15-19:25
1.D online (2h)
15:00-16:40
 2. ročník 2.B (4h)
Krúpová
16:15-19:25
učebňa 44
2.E Púchov (4h)
Rišková
15:00-18:10
učebňa B351
2.A žiaci ZŠ (2h)
Krúpová
14:30-16:00
učebňa 59
2.C študenti (2h)
14:30-16:00
 3. ročník 3.E Púchov (4h)
Hajasová
15:00-18:10
učebňa B353
3.A žiaci ZŠ (2h)
Hrenáková
14:30-16:00
učebňa 31
3.C študenti (4h)
16:15-17:25
3.D online (2h)
15:00-16:40
3.B (2h)
Kulihová
16:15-17:45
učebňa 57
 4. ročník
4.E Púchov (4h)
Krúpová
15:00-18:10
učebňa C352
4.C študenti (3h)
Valjašková
15:00-17:25
učebňa 43
4.B (3h)
Cigániková M.
15:00-17:25
učebňa 49

4.A žiaci ZŠ (2h)
Krúpová
14:30-16:00
učebňa 30
 5. ročník 5.B (3h)
Hrenáková
15:00-17:25

učebňa 31
5.E Púchov (4h)
Hrenáková
15:00-18:10
5.D online (2h)
15:00-16:30
5.A žiaci ZŠ (2h)
Krúpová
14:30-16:00
učebňa 43
 6. ročník 6.B (3h)
Cigániková M.
15:30-17:55
učebňa 31
6.C (4h)
Krúpová
16:15-19:25
učebňa 44


6.E Púchov (4h)
Valjašková
15:00-18:10
učebňa B233
prípravný kurz na  štátnu jazykovú skúšku

7.A (4h)
prípravný kurz na štátnice
Valjašková
15:00-18:10

učebňa 43
 Konverzácia 15:15-17:45
  
 Obchodná angličtina 17:55-19:25
 Ruský jazyk
  1.A (3h)
Turičíková
15:00-17:25
1.E Púchov (2h)
Turičíková
15:00-16:30
2.A (4h)
Turičíková
15:00-18:10

3.E Púchov (2h)
Turičíková
16:40-18:10
 Ukrajinský jazyk
1.A (3h)
Turičíková
15:00-18:10
 Nemecký jazyk
  2.A (3h)
Andrášková
15:15-17:40
učebňa 60
3.A (4-h)
Drápalová
15:00-18:10
učebňa 43
6.A (3-h)
Grbalová
15:00-17:25
učebňa 60

1.A (3h)
15:00-17:25
 Španielsky jazyk
1.A (2-h)
Garcia Bieliková
14:50-16:20
učebňa 30
 
2.A (3-h)
Garcia Bieliková
16:30-18:55
učebňa 30


 Slovenský jazyk pre cudzincov - Slovak Language for ForeignersСловацкий язык
   2.A (2-h)
Hrenáková
16:10-17:40
1.A (2-h)
Hrenáková
16:10-17:40

 Japonský jazyk
 
2.A (3-h)
Švec
15:00-17:25
1.A (3-h)
Švec
14:30-16:55
1.B (3-h)
Švec
17:05-19:25
_gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16758432-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();