Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica

Jesenského 259/6
017 44 Považská Bystrica

 

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk 


Témy na ústnu základnú štátnu jazykovú skúšku


Reálie

1. GB - A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture)
2. USA - A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture)
3. Important Periods in the History of GB
4. Important Periods in the History of the USA
5. Capital of GB
6. Capital of the USA (or New York)
7. System of Government in GB
8. System of Government in the USA
9. Education System in GB
10. Education System in the USA
11. Life in GB (Customs, Traditions, Holidays)
12. Life in the USA (Customs, Traditions, Holidays)
13. Canada
14. Australia

Stiahnite si detailnejšie rozpracovanie

Konverzačné témy

1. My Daily Programme
2. Hobbies
3. Sports (winter and summer), differences between sports and games, the Olympic Games
4. My Family (members of my family, sharing housework...)
5. My Plans for the Future
6. My Home Town
7. Travelling (in our country, abroad, ways of travelling...)
8. Holidays
9. At the Restaurant (Slovak cuisine, Menu for a festive dinner)
10. Music, Fine Arts and Culture (in your life, in your town, country...)
11. Shopping
12. Health and Diseases
13. Slovakia, Its Capital and Interesting Places
14. Why Do People Learn Foreign Languages? What About You?

Literatúra sa skúša na základe uvedených diel na prihláške.
Zoznam odporúčanej literatúry

Témy na ústnu všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 


Sylaby konverzačných tém na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka

 1. House or Flat? Pros and Cons
 2. What Does Your Family Mean to You?
 3. Town or Country? Pros and Cons
 4. My Daily Programme (My Occupation, My place of Work)
 5. If You Travelled to GB (USA) What Would You Like to See?
 6. Does Eating and Drinking Cut Your Life Expectancy?
 7. Itinerary of a Visit to Slovakia
 8. Itinerary of a Visit to Bratislava
 9. Nature and Enviromental Politics
 10. Shopping: Little Groceries or Supermarkets
 11. Why Should Everybody Have a Hobby?
 12. Significance of Art in Our Life
 13. Education Does Not End with a Diploma
 14. Sport and Tourism - A Means of Enhancing International Friendship
 15. Holidays: In a Tent or at a Hotel? Pros and Cons
 16. What Made You Learn English?

Sylaby reálií anglofónnych oblastí na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka 

 1. Physical Geography (geographical situation, climate, mountains, rivers, fauna, flora)
 2. Economic Geography (mineral deposits, agricultural conditions, industries and agriculture - historical survey, present state, trade, transport)
 3. People (historical survey, present state, nationalities, minorities, social structure)
 4. Forms of Government (historical survey, present state, law and order)
 5. Political Organisations (political parties and foreign policy - historical survey present state)
 6. Education
 7. Language (development, differencies between British and American English)
 8. Fine Arts (painting, sculpture, music, film, theatre, architecture...)
 9. Science and Research (historical survey, present state)
 10. Social Welfare (histrical survey, present state)
 11. Mass Media (press, radio, television)
 12. Main Streams in Literature
 13. Typical Way of Living (holidays and festivals, housing, leisure, sports)
 14. Capital of.... GB (USA) - (general information)

Na prípravu na všeobecnú štátnu skúšku doporučujeme nasledovné tituly:

·       Eliška Morkesová: British and American History, British and American Life and Institutions,  British and American Literature

·       Oxford quide to British and American Culture

·       David McDowall: Britain in close-up

·       Fiedler, Jansen, Norman-Risch: America in close-up

·       Chudá J., Chudý T.: Topics for English Conversation

·       Chudá J., Chudý T.: Some Basic Facts about the English Speaking Countries

·       Ondryášová, Holá: English and American Literature

·       Peter Bromhead: Life in Modern Britain, Life in Modern America

·       Karel Veselý: The English Speaking Countries

 

Pretože hlavnou požiadavkou pre úspešné zloženie štátnej skúšky je informovanosť kandidáta o súčastnom dianí vo svete a najmä v anglicky hovoriacich krajinách, je nevyhnutné sledovať dennú tlač a počúvať cudzojazyčné vysielanie v rozhlase a televízií. Neoceniteľným zdrojom informácií a pomocníkom pri štúdiu jazyka je v dnešnej dobe internet.

Poznámka: Zamerajte sa na Veľkú Britániu alebo USA.

Literatúra sa skúša na základe uvedených diel na prihláške.
Zoznam odporúčanej literatúry


Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť štátnej jazykovej skúšky, oznámte to okamžite na č. tel.
0911/128 816